• Daily Schedule

  8:10         SUPERVISION BEGINS
  8:30      FIRST BELL
  8:35         TARDY BELL
   
  9:50 – 10:00                       2nd grade RECESS

  10:10 – 10:20                     3rd grade RECESS

  10:20 – 10:30                     4th grade RECESS

  10:40 – 11:20                     LUNCH/RECESS (K & 1st)

  11:15                                  AM ECEAP Preschool dismissal time

  11:30 – 12:10                     LUNCH/RECESS (4th & 5th)

  11:55                                  PM ECEAP Preschool start time

  12:20 – 1:00                       LUNCH/RECESS (2nd & 3rd)

  1:35 – 1:45                         ADK RECESS

  1:50 – 2:00                         5th grade RECESS

  2:00 – 2:10                         1st grade RECESS

  2:50                                    DISMISSAL