• Daily Schedule

  8:10         SUPERVISION BEGINS
  8:30      FIRST BELL
  8:35         TARDY BELL
   
  9:50 – 10:00                       1st grade RECESS

  10:00 – 10:10                     3rd grade RECESS

  10:15 – 10:25                     4th grade RECESS

  10:50 – 11:30                     LUNCH/RECESS (K & 2nd)

  11:15                                  AM ECEAP Preschool dismissal time

  11:35 – 12:15                     LUNCH/RECESS (4th & 5th)

  11:55                                  PM ECEAP Preschool start time

  12:20 – 1:00                       LUNCH/RECESS (1st & 3rd)

  1:00-1:10                            5th grade RECESS

  1:35 - 1:45                          2nd grade RECESS

  1:45 – 1:55                         ADK RECESS

  1:50 – 2:00                         5th grade RECESS

  2:50                                    DISMISSAL